Ansøg Medlem

Ansøg medlemskab i hundeskolen


Hundeskolen Hpot.dk

Udfyldes af medlem

____________________________________________________________________________________

Undertegnede ønsker hermed at være medlem af Hundeklubben Hpot.dk.


Jeg er med min signatur indforstået med følgende :


At være fyldt 12 år.

At mit medlemsskab er bindende for en periode og vil blive opkrævet igen hvert år i januar måned.

At klubben samarbejder med DGI samt andre klubber.

Medlemskab af DGI.


Jeg er ligeledes oplyst om klubbens vedtægter som jeg vil respektere og vedstå.


Jeg har læst og er indforstået klubbens øvrige medlemsbetingelser herunder pladsen, redskaber, og regler, jeg vil værne om det sociale, den positive ånd, som vi alle skal bidrage med for, at få en god klub.
 Alt aktivitet forgå via apps. Holdsport.dk 
 
 
 
 
 
 
 
250,‐ kr. årligt (følger kalenderåret) ønsker at deltage i Team- hpot.dk
475,‐ kr. årligt (følger kalenderåret) for 2 medl. fra samme husstand, ønsker at deltage i Team- hpot.dk
 
 
Hjemmeside
Facebook
Set opslag
Hørt fra venner
Set ved arrangement
Set på infotavle
 
 


Regler for optagelse i hundeskolen skal man være aktiv og træner.


Hundeskolen formål er at udvikle os selv og andre træner fra andre klubber.


Man kan ansøge om at blive frivillig og på den måde få fordelene.


Vi ønsker ikke at blive store, men være effektive for vores kursister.


Til slut er det bestyrelsen som tager stilling til din ansøgning.Hvad vil det sige, at være en del af Team-Hpot.dk


Vi ønsker medlemmer som vil være en del af Team-Hpot.dk og kan fungere i teamet.


Hvis du ønsker at være medlem af hundeskolen skal man være en del af det Team-Hpot.dk


Krav til team-Hpot.dk medlemmerne:

- Medlemmet skal være aktiv og være den del af hundeskolen.

- Medlemmet skal være træner eller være aktiv frivillig.

- Medlemmet skal arbejde på at udvikle sig indenfor hunde.


Team- Hpot.dk giver følgende fordele:

- Team-Hpot.dk giver dig mulighed for at optjene point til udvikling, tøj m.m.

- Team-Hpot.dk giver dig kørselsgodtgørelse.

- Team-Hpot.dk giver dig rabat hvis du vil deltage på andre hold.