Hold-beskrivelse

Hvalpehold

Målgruppe: Hvalpeholdet er for dig, som lige har fået hunden inden for døren.

Forudsætninger: Hunden må ikke være ældre end 5 måneder ved kursusstart.

Indhold: Vi hjælper dig med de grundlæggende indlæringsprincipper, for at fremme et godt samarbejde mel-lem dig og din hund fra starten af. Træningen er udelukkende baseret på positiv træning, ved hjælp af godbid-der og leg. Træningen vil indeholde øvelser som vil gøre det nemmere at have hund i dagligdagen, fx indkald, ikke hoppe op, gå pænt osv. Har du mod på konkurrencetræning fra starten af, vil der blive taget hensyn til dette.


LP-hold


LP

Målgruppe: Førere, der vil deltage i prøver i DKK's lydighedsprogram.

Forudsætninger: For personer der allerede arbejder med lydighedstræning efter DKK's lydighedsprogram eller har gennemført vores LP begynderhold.

Indhold: Der tages udgangspunkt i den enkelte hunds niveau og førerens ambitioner; så kurset har plads til nye og garvede LP-udøvere. På flere hold har vi både deltagere der ikke har været til deres første LP-konkurrence, og deltagere på LP3- eller Elite-niveau. Der trænes i at sætte mål, opdele øvelser i mindre dele, i at sætte kriterier, i at iagttage hundens adfærd, at time belønningen og at hæve kriterier. Der arbejdes med at få den rette præcision i de enkelte momenter af øvelserne. Som en del af kurset afholdes der, for dem der ønsker det, generalprøver på lydighedsprøver, så deltagerne kan prøve en fuld lydighedsprøve under prøvelignende forhold.


LP begynder

Målgruppe: Holdet henvender sig til dig, som gerne vil lære mere om lydighedstræning og måske er du også interesseret i deltage i konkurrencer.

Forudsætninger: Forudsætningen for at gå på holdet er at der er god kontakt mellem hund og fører, at du har deltaget på vores hvalpehold og gerne let øvet hold eller at du har været til klikkerintro. Det er en stor fordel hvis du har tid og lyst til at træne øvelserne mellem træningsgangene på pladsen.

Indhold: Vi tager udgangspunkt i Dansk Kennelklubs lydighedsprogram. Du har måske gået på vores hvalpe- og let øvet hold og det her er næste skridt eller måske har du prøvet vores klikkerintro og finder det spænden-de at arbejde videre med dette redskab.

Vi bruger klikker til at forstærke adfærden under indlæring af øvelserne. På holdet lærer du at dele øvelserne op i små bidder, sætte kriterier, observere din hund og du får hjælp til øvelser der driller. Vi går en del op i detaljer, men det er altid førerens kriterier der vejer tungest.

I løbet af kurset gennemgås programmet, reglerne, belønninger, kriterier, observation af hunden, hvordan en lydighedsprøve foregår mm. Det er ikke nødvendigt at ville gå til konkurrence med sin hund, men det er det som vi sigter mod at blive klar til.


LP elite

Målgruppe: Holdet henvender sig til deltagere, der vil konkurrere i DKK’s Eliteklasse.

Forudsætninger: Du er godt i gang med eller færdig med LP3. Du skal være villig til at se på og arbejde med alle de små detaljer, som er afgørende i Eliteklassen.

Indhold: Vi taler om mentaltræning af både hund og fører. Vi træner delmomenter og hele øvelser og finder sammen ud af de sidste detaljer.


LP enkelttime

Målgruppe: Førere, der vil deltage i prøver i DKK's lydighedsprogram.

Forudsætninger: For personer der allerede arbejder med lydighedstræning efter DKK's lydighedsprogram eller har gennemført vores LP begynderhold.

Indhold: Der tages udgangspunkt i den enkelte hunds niveau og førerens ambitioner; så kurset har plads til nye og garvede LP-udøvere. På flere hold har vi både deltagere der ikke har været til deres første LP-konkurrence, og deltagere på LP3- eller Elite-niveau. Der trænes i at sætte mål, opdele øvelser i mindre dele, i at sætte kriterier, i at iagttage hundens adfærd, at time belønningen og at hæve kriterier. Der arbejdes med at få den rette præcision i de enkelte momenter af øvelserne.


LP fællesøvelser

Målgruppe: Alle der arbejder med DKK lydighed på konkurrenceplan.

Forudsætninger: Ingen, det henvender sig både til nye og erfarne LP-udøvere.

Indhold: I DKK's lydighedsprogram er der to fællesøvelser. Fællesdæk fra og medLP1 og fællessit fra og med LP3. Det er begge øvelser som, bortset fra startindlæringen, ikke meningsfyldt kan trænes uden andre ekvipa-ger. På dette minikursus introduceres øvelserne, forskellige strategier til indlæring præsenteres, og der bliver masser af praktisk afprøvning af de forskellige elementer: sidde i plads, sidde i plads når der kommanderes, dække på kommando, blive liggende/siddende når fører går osv. osv. Max 6 deltagere på holdet.


LP stjernehold

Målgruppe: Førere, med ambitioner om at deres hund skal blive stjerne indenfor DKK's lydighedsprogram.

Forudsætninger: For personer der allerede har arbejdet meget med lydighedstræning i DKK's lydighedspro-gram, typisk med hunde der ligger på højt niveau i LP2/LP3, normalt mindst med en bestået LP2.

Indhold: Der tages udgangspunkt i den enkelte ekvipages niveau. Førerne er formentligt meget bevidste om hvilke områder, de skal arbejde med, og der bliver derfor meget fokus på detaljer i forhold til de enkelte øvel-ser/momenter, og helheder i forhold til det at konkurrere på højt niveau. Vi forventer at deltagerne kan opdele øvelserne, sætte kriterier og hæve kriterierne hensigtsmæssigt.


LP1 generalprøve

Målgruppe: Dette kursus er rettet mod personer, der står for at skulle debutere i eller arbejder frem mod DKK’s lydighedsprogram LP1.

Forudsætninger: Påbegyndt træning frem mod LP1.

Indhold: Vi gennemgår alle elementer i prøven, så du er bedst muligt forberedt på selve prøvedagen. Hvordan foregår prøven? Hvad er tilladt og hvad trækker points? Hvad gør og siger dommeren undervejs? Hvordan for-bereder du dig selv og din hund bedst muligt på dagen? Hvad skal du have med til prøven?

Øvelserne bliver gennemgået både med og uden hund.

Som en del af kurset afholdes generalprøve hvor deltagerne gennemfører en fuld LP1 prøve og får bedømmel-ser og feedback.


Uofficiel LP-prøve

Målgruppe: Kurset henvender sig til alle, der vil træne hvordan det er at gå til prøve inden de melder sig til en officiel prøve. Kurset er også for dem der allerede har været afsted til prøver, men som gerne vil se hvor langt de er kommet eller bare vil holde prøveformen ved lige.

Forudsætninger: Hund og fører skal have kendskab til øvelserne i den klasse de stiller op i, men behøver ikke at kunne dem perfekt. Det er muligt at undlade enkelte øvelser i programmet hvis dette oplyses til dommeren inden start.

Indhold: Prøven bliver gennemført som rigtig LP prøve. Der er mulighed for at stille op i LP1, LP2 og LP3. Nærmere info fås ved tilmelding. Skriv ved tilmeldingen hvilken klasse du ønsker at gå op i.


Rallyhold

________________________________________

.

Introduktion til rally

Målgruppe: Alle der ønsker at få kendskab til eller yderligere træning frem mod Rally Begynderklassen.

Forudsætninger: Som minimum en stabil grundlydighed.

Indhold:

3 timers intensiv introduktion, gennemgang eller finpudsning af DKK´s Rally Begynder klasse. Vi taler om alle elementer i rally, og samtlige skilte bliver gennemgået. Der bliver ikke tid til at gå dybere ned i indlæringen af alle skilte, men specielle ønsker kan sagtens efterkommes. Dagen bliver delt mellem teori og praksis, samt afsluttes med en lille prøve.


Rallychampiontime

Målgruppe: Kursister som er godt i gang med ekspertklassen, og som gerne vil i gang med/allerede er i gang med højre-handling til Champion-klassen.

Forudsætninger: Fører og hunde skal have arbejdet et stykke tid med DKK's rallyprogram, og have som mål-sætning at skulle op i champion-klassen eller gå i champion-klasse.

Indhold: Vi arbejder meget med højre-handling og piller i det omfang det er nødvendigt, de enkelte øvelser fra hinanden, med fokus på at træne delelementer af øvelserne i champion-klassen. Vi slutter træningen med at gå en hel bane, med dommerbedømmelse og feedback til den enkelte kursist.


Rallylydighed begynder

Målgruppe: For førere der har lyst til at lære DKK's rallyprogram at kende.

Forudsætninger: Førere og hunde skal kunne de helt basale lydighedselementer, fx ved at have deltaget på vores hvalpehold og gerne let øvet hold.

Indhold: Deltagerne lærer alle skiltene at kende, og der bliver rig lejlighed til at gennemføre baner svarende til dem, der gennemgås ved prøver, ligesom der vil blive afholdt generalprøve under prøvelignende forhold. Målet er at deltagerne skal kunne bestå en rally begynderprøve efter endt kursus. Læs en introduktion til rally lydighed på


Rallylydighed begynder/øvet

Målgruppe: Holdet henvender sig både til nybegyndere og til øvede.

Forudsætninger: Se særskilt beskrivelse af de to holdtyper.

Indhold: Se særskilt beskrivelse af de to holdtyper. Læs en introduktion til rally lydighed på


Rallylydighed champion

Målgruppe: Kursister, som er godt i gang med rally ekspertklassen, og gerne vil tage hul på øvelserne i cham-pion-klassen.

Forudsætninger: Førere og hunde skal have arbejdet et stykke tid med DKK's rallyprogram, og gerne være rykket op i ekspertklassen.

Indhold: Kurset er bygget op omkring højre-handling af de traditionelle rallyøvelser, tillige med indlæring af de nye rally champion-øvelser. Vi veksler mellem praktik og teori hen over kursusdagen, så både hund og fører kan holde til at være »på« en hel dag. Vi slutter dagen med at gå en hel Rallybane på Rally Champion niveau. Læs en omtale af et tidligere kursus


Rallylydighed ekspert

Målgruppe: Kursister, som er godt i gang med rally øvet klasse/ekspertklassen.

Forudsætninger: Førere og hunde skal have arbejdet et stykke tid med DKK's rallyprogram, og gerne være rykket op i ekspertklassen.

Indhold: På kurset arbejdes der med at indlære de momenter, som den enkelte kursist ønsker fokus på, samt opbygning af flow i øvelserne. Målet er at kursisterne er klædt godt på til at få pinde i ekspertklassen.


Rallylydighed ekspert/champion

Målgruppe: Holdet henvender sig både til kursister på ekspert og champion-niveau, eller godt på vej dertil.

Forudsætninger: Se særskilt beskrivelse af de to holdtyper.

Indhold: Se særskilt beskrivelse af de to holdtyper. Læs en introduktion til rally lydighed på


Rallylydighed øvet

Målgruppe: For førere og hunde der vil arbejde videre med DKK's rallyprogram.

Forudsætninger: Førere og hunde skal have arbejdet med DKK's rallyprogram fx gennem vores rallylydighed begynder kursus.

Indhold: Vi lægger nu mere vægt på præcision og hurtighed i øvelserne. Der vil igen blive mulighed for at gennemføre baner svarende til dem, der gennemgås ved prøver, samt deltage i en generalprøve under prøve-lignende forhold. Målet er at deltagerne skal kunne bestå en rally øvet prøve efter endt kursus. Læs en intro-duktion til rally lydighed på


Rallylydighed øvet/ekspert

Målgruppe: Kursister, som er godt i gang med rally øvet klasse/ekspertklassen.

Forudsætninger: Førere og hunde skal have arbejdet et stykke tid med DKK's rallyprogram.

Indhold: På kurset arbejdes der med at indlære de momenter, som den enkelte kursist ønsker fokus på, samt opbygning af flow i øvelserne. Målet er at kursisterne er klædt godt på til at få pinde i øvet klasse og certifikater i ekspertklassen.


Rallytime

Målgruppe: Kursister som har målsætningen at deltage i rally på konkurrenceplan.

Forudsætninger: Fører og hunde skal kunne de grundlæggende elementer "sit, dæk, stå, følge, fastholde en position".

Indhold: Vi arbejder på den enkelte kursists niveau, så man kan deltage, uanset om man er på begynder, øvet eller ekspertniveau. Vi piller i det omfang det er nødvendigt, de enkelte øvelser fra hinanden, så man kan gå hjem og træne videre på de elementer, som man har udfordringer i.


Rallytime - klar til DM

Målgruppe: Rallyudøvere, der er kvalificeret DKK’s DM 30. august 2014 uanset klasse - samt alle der har am-bitioner om at komme til DM i 201x :-)

Indhold: Vi hjælper dig med præcis det, som du ønsker at have fokus på, så skriv på tilmeldingen hvilken klasse, du går i og hvilke problemstillinger du vil have fokus på. I rallytimen er inkluderet to fulde banegen-nemgange i den klasse, du skal til DM i. Der er højst 8 deltagere på holdet og 2 instruktører, som begge er DKK-dommere.


Uofficiel Rallyprøve

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig der, der vil træne dette "at gå til prøve", og få lærerige erfaringer med dette inden en evt. rigtig prøve. Eller måske skal holde prøveformen ved lige.

Forudsætninger: Du skal have trænet rally svarende til det niveau, du skal op i, men ikke nødvendigvis hos os..

Indhold: Prøven bliver gennemført som en rigtig rallyprøve. Nærmere info fås ved tilmelding. Skriv ved tilmel-dingen hvilken klasse du ønsker at gå op i.


Selvtræning

________________________________________

Selvtræning

Målgruppe: Førere, der vil træne LP eller rally.

Forudsætninger: Ingen.

Indhold: Der er ikke tale om et hold med undervisning. Man kan træne med en eller flere hunde i det pågæl-dende tidsrum. Der er rekvisitter til LP og rally til rådighed.


Selvtræning (LP1-2-3)

Målgruppe: Førere, der vil træne LP1-2-3.

Forudsætninger: Ingen.

Indhold: Der er ikke tale om et hold med undervisning. Man kan træne med en eller flere hunde i det pågæl-dende tidsrum. Der er rekvisitter til LP til rådighed.


Selvtræning (LP Elite)

Målgruppe: Førere, der vil træne LP Elite.

Forudsætninger: Ingen.

Indhold: Der er ikke tale om et hold med undervisning. Man kan træne med en eller flere hunde i det pågæl-dende tidsrum. Der er rekvisitter til LP til rådighed. Max 4 deltagere.


Selvtræning (Rally)

Målgruppe: Førere, der vil træne rally.

Forudsætninger: Ingen.

Indhold: Der er ikke tale om et hold med undervisning. Man kan træne med en eller flere hunde i det pågæl-dende tidsrum. Der er rekvisitter til rally til rådighed.


Andre hold

________________________________________

Aktivering og lydighed til familiehunden

Målgruppe: For dig der gerne vil have et bedre samspil med din familiehund og lære lidt forskellige hverdags-lydighedsøvelser, men ikke er interesseret i ordinær lydighed.

Forudsætninger: Ingen

Indhold: Stresser din hund når der er andre hunde, kan den ikke kapere forstyrrelser, er den midt i en løm-melalder, eller trænger den bare til noget aktivering, er der en plads til jer på holdet.

I vil blive præsenteret for sjove og spændende øvelser som øger kontakten og samarbejdet mellem jer, og kan gøre en del hverdagssituationer nemmere.

Øvelserne vil blandt andet bestå af indkald, ikke hoppe op, target, bagpartskontrol og forskellige kommandoer der vil være gavnlige i hverdagen – f.eks. at kunne passere andre hunde, uden at føreren ”mister” hunden i en strakt line.

Derudover vil I blive præsenteret for små ”partytricks” og diverse aktiveringsøvelser som henholdsvis gavner jeres samarbejde, og styrker hundens selvtillid.

Desuden vil kurset blive tilpasset de enkelte individer, i den forstand at I vil blive bedt om at komme med et par specifikke øvelsesønsker inden start.


Barn og hund

Målgruppe: Kurset henvender sig til børn og unge mellem 11 og 15 år med deres hund.

Forudsætninger: Alle hunde kan deltage, men det er naturligvis en forudsætning at barnet er i stand til at holde og håndtere hunden sammen med andre hunde.

Indhold: På kurset vil vi give barnet en række redskaber til at træne hunden ved at arbejde med konkrete øvelser. Under træningen berører vi elementer fra både lydighed, tricks, agility og rally. Vi fokuserer på at hundetræning skal være sjovt, både for hund og fører. Kurset erstatter ikke almindelig træning med hunden.


Begynderhold for hunde fra 5 måneder

Målgruppe: Holdet er for dig, som har en hund på over 5 måneder og som ikke har gået til træning med hun-den før.

Forudsætninger: Hunden er over 5 måneder og har ikke tidligere gået til træning.

Indhold: På holdet vil vi arbejde med, at få opbygget et godt samarbejde mellem dig og din hund. Vi vil lære din hund at koncentrere sig selvom der er andre hunde tilstede og vi vil tage os tid til eventuelle træningsmæs-sige udfordringer. Træningen vil indeholde basisøvelser som vil gøre det nemmere at have hund i dagligdagen, f. eks sit, dæk, indkald, gå pænt i snor mv. Udover disse basisøvelser vil vi arbejde med øvelser, der styrker hundens kreativitet og lyst til at træne.


Hundemassage, pleje og håndtering af hunden

Målgruppe: For alle hunde uanset alder og træningsniveau.

Forudsætninger: Ingen.

Indhold: ca. 45 minutters massage og evt. let genoptræning ved eksamineret hundemassør.

Massage er gavnligt for hunde med muskelspændinger, stivheder og nedsat præstation men kan også bruges for rent velvære. Massage øger blodgennemstrømningen gennem musklerne og huden, hjælper med udrens-ning af affaldsstoffer, øger styrke og fleksibilitet og forebygger skader. Hunde med gigt og HD kan også have stor gavn af massage. Syge hunde kun efter henvisning fra dyrlæge. Pleje og håndtering af hunden, er et lille program hvor man lærer, hvordan man selv kan ordne sin hund i hverdagen og undersøge den på en nem måde. Her tænker vi på hvor let det kan være når man skal til dyrlæge eller hvis ens hund er kommet til skade og skal undersøges, klippes, vaskes O.S.V.

Max 1 deltager pr. time. Betaling kontant på dagen.


Enetimer

Har du behov for at arbejde mere dybtgående med et specielt område, kan vi tilbyde at gennemføre enetimer. Du kan kontakte os via Kontaktsiden. Så finder vi sammen ud af, hvad du specifikt har brug for.


KLIK

Målgruppe: KLIK er holdet for dig der gerne vil arbejde med klikkertræning.

Forudsætninger: Ingen.

Indhold: Holdet er for dig der gerne vil prøve eller lære mere om klikkertræning, og om hvad det vil sige at træne med positiv forstærkning. Om du har været på et klikker hold før eller aldrig har holdt en klikker i din hånd før betyder ikke noget. Holdet er for alle og øvelserne til hunden vil være inde under kategorierne: Kon-takt, leg, initiativ og kropskontrol. Vi vil gennemgå øvelser, som vil kunne hjælpe i dagligdagen, som f.eks. ikke hoppe op, gå pænt, indkald og pladsposition.

Holdet består af 2 timers teori og 4 timers træning.


Let øvet

Målgruppe: Let øvet hold er for dig, som har en hund, der har afsluttet hvalpetræning/basishold/begynderhold for voksne hunde, og gerne vil arbejde videre med træningen.

Forudsætninger: Det forudsættes at du har gennemført et hvalpehold, basishold eller begynderhold hos os.

Indhold: På holdet bygges der videre på træningen fra begynderholdet, og kriterierne og forstyrrelserne øges, så hunden bliver stærkere i de enkelte øvelser. Vi arbejder både med DKK’s lydighedsøvelser, med øvelser der øger kontakten mellem hund og ejer, og med forskellige former for aktivering og mental stimulering . I vil også lære tricks og sjove øvelser undervejs. Træningen er baseret på positive træningsmetoder og indlæringspsyko-logiske principper. Vi træner med psykologi frem for magt og der vil være fokus på det positive samarbejde mellem hund og ejer.


Ringtræning

Målgruppe: Kurset er for dig der gerne vil udstille og vil være sikker på at komme godt fra start. Alle hunde uanset race og alder kan deltage.

Forudsætninger: Kurset er som udgangspunkt rettet mod nye eller kun lidt øvede hundeudstillere.

Indhold: Vi gennemgår i løbet af kurset en udstillingsdag, kigger på regler og alt det udstyr, der kan blive brug for. Håndtering af hunde i ringen, hensynet til de andre, tandvisning, præsentation, bevægelse og opstilling. Desuden kommer vi ind på nyttige ”fif”. Det vigtigste er at hunden ser udstilling som noget positivt og sjovt.


Ringtræningstime

Målgruppe: Ringtræningstimen, er for dig som har udstillet, men trænger til at få pudset formen af. Alle hunde uanset race og alder kan deltage.

Forudsætninger: Det forventes at du har udstillet.

Indhold: Her er der fokus på bevægelserne i ringen og dommerens gennemgang af hunden på gulv eller bord.

Sund hund

Målgruppe: Holdet er for alle der ønsker at lære deres hund bedre at kende og træne på en ny spændende måde.

Forudsætninger: Ingen. Alle fra hvalp til gammel hund uanset træningsniveau og disciplin kan deltage. 

Indhold: Dette er holdet for dig der vil prøve en ny form for samvær og træning med din hund. Holdet er ikke en erstatning for hvad du ellers laver med din hund, men et supplement, der vil få den til at præstere endnu bedre både i hverdagen og under træning/konkurrence. Vi vil gennemgå hundes anatomi, lære at udføre let massage, opvarmning og udstrækning, Derudover skal vi træne øvelser, der styrker balance, smidighed, styr-ke, kondition og kropsbevidsthed.


Trick-hold

Målgruppe: Trick-holdet er for alle der gerne vil samarbejde med deres hund om at lære en masse sjove tricks.

Forudsætninger: Alle hunde kan deltage på dette hold, da der tages højde for den enkeltes niveau og ønsker.

Indhold: På dette hold skal vi lære hundene at lave en masse sjove og udfordrende tricks og på den måde styrke samarbejdet mellem hund og fører. Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvad vi kan lære vores hunde og sammen finder vi lige præcis de tricks, som du og din hund får mest glæde ud af. Vi har særlig fokus på de tricks der skal bruges for at bestå den nye HTM færdighedsprøve 1-2, men du behøver ikke at have prøveplaner for at gå på holdet.